Klinikken tilbyder akupunktur til hele familien. Jeg kan som uddannet akupunktør og jordemoder tilbyde behandling af en lang række smertetilstande og sygdomme, stress og stofafhængighed. På klinikken behandles med klassisk Kinesisk Akupunktur (TCM), der betragter sygdom og smerter som ubalancer i kroppen. Ved hjælp af akupunktur genskabes balancen, så kroppen helbreder sig selv og smerterne i mange tilfælde forsvinder eller mindskes.


i bevægeapparatet, både muskel- og led smerter kan behandles med akupunktur. Ved smertebehandling kombineres nålene med en varmelampe med en mineralsk stenplade, som afgiver en meget behagelig varme, der trænger dybt ind i muskulaturen og forstærker nålenes virkning. Tilstande som nakkesmerter, frossen skulder, lændesmerter eller golf/tennis albue, ondt i knæ, forstuvet ankel, betændt archilles sene og hælspore, behandles med metoden Global Balance og hvor det er relevant, med Tuinar massage og kinesiotape hvilket gør, at der hurtigt opnås et godt resultat. Gener efter hjernerystelse, facialis parese og tinitus, kan også afhjælpes med akupunktur. Jo før du kommer i behandling jo hurtigere opnås godt resultat.


kan være voldsomt og et længerevarende problem, som påvirker din hverdag. Der kan være mange forskellige årsager til, at man får hovedpine og migræne. Ofte oplever kvinder, at det hænger sammen med deres menstruationscyklus. Mænd og børn har andre ubalancer, men fælles for dem er, at akupunktur kan være en stor hjælp til at komme af med problemet.

Akupunktur til dig, der er i kemoterapi og strålebehandling. Mange oplever at få problemer med voldsom hede i kroppen, som medfører tørre slimhinder, mavebesvær, dårlig søvn, føleforstyrrelser i hænder og fødder og neglesvamp. Andre bivirkninger af behandlingen kan være at blodprocenten falder og knoglemarven har svært ved at komme i gang efter kemobehandling. Med akupunktur kan bivirkningerne reduceres, søvnen bedres og de bloddannende og knoglemarven påvirkes, så bloddannelsen og immumsystemet stimuleres og risikoen for infektioner nedsættes..


Lider du af stress eller depression, manglende koncentration og søvnbesvær kan du have glæde af en særlig form for akupunktur, som kaldes Nada behandling. Nada er øreakupunktur, som oftest også kombineres med enkelte nåle på kroppen. Akupunkturens styrke er, at den påvirker både kroppens organer og psyken på et energetisk plan, så man får klarhed over hvad der skaber stressen eller depressionen og dermed bliver i stand til at handle på det. Du skal forvente ca. 12 behandlinger, hvoraf de første skal ligge ret tæt og herefter afstemmes intervallet efter, hvordan du har det. Nada kan med stor fordel kombineres med samtaleterapi hos psykolog, psykiater eller ved coaching. Nada kan også benyttes ved behandling af stoftrang ved rygestop eller afvænning af sovemedicin.


Ønsker du at holde op med at ryge eller tabe dig i vægt kan akupunktur hjælpe dig. Det kan være den afgørende faktor for at du kan gennemføre rygestoppet eller vægttabet. Akupunktur kan tage ryge- og sukkertrangen og dæmpe den uro som mange oplever, når kroppen ikke længere får disse stoffer.